Sök
var returnUrl = webHelper.GetRawUrl(Context.Request);
All Categories
  Menu Close

  Integritet och säkerhet

  Vilken kundinformation

  Dina uppgifter som kund kan vara både obligatoriska och valfria.
  Obligatoriska uppgifter är: Namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-post.
  Valfri information är: Företag, land, fax och anteckning.


  Syfte med dina kunduppgifter

  Du måste ange dina kunduppgifter för att vi skall kunna hantera dina beställningar och kunna kontakta dig.

  Din kundinformation behandlas förtroligt och är endast tillgänglig för betrodda anställda på Qualitec

  Vi lagrar dina kunduppgifter så länge vi uppfyller de krav och skyldigheter som enligt bokföringslagen. Det rör sig vanligtvis om fem år, räknat från köpedatumet. I det här sammanhanget kommer data att vara fakturor och betalningstransaktioner och dessa skyddas mot förstörelse, förfalskning eller missbruk.

  Det är ditt ansvar att dina personuppgifter alltid är korrekta och att du alltid kan ändra dina personuppgifter. Detta kan göras antingen genom att beställa eller kontakta Qualitec.eu via e-post eller telefon.